Maakt leren leuk!

Geschiedenis Montessorischool Haaksbergen
 
In 1988 is een groep enthousiaste ouders begonnen met de oprichting van een Montessorischool in Haaksbergen.
Per 1 juni van datzelfde jaar is Frans Fransen als directeur en bovenbouwleider aangesteld, samen met Marijke
Raijmakers die als onderbouwleidster begon. Ze konden tijdelijk in de toenmalige LTS terecht, tot de verbouwing
van de school aan de Weertseriet klaar was. Als tweede school in de wijk De Veldmaat had de Montessorischool
geen specifieke wijkfunctie. De kinderen kwamen uit heel Haaksbergen en omliggende gemeentes.

De school begon met een klein groepje leerlingen. Drie achtstegroepers kwamen in 1991 van school af.
Al snel groeide de Montessorischool en waren er extra lokalen nodig. Marijke ging met haar onderbouwgroep
naar het schoolgebouw van basisschool de Troubadour. De school aan de Weertseriet werd uitgebreid en kreeg
5 lokalen. Toen dat nog niet voldoende was kwam er een noodgebouw op het plein te staan, waar
plek was voor de onderbouwgroep. In het gebouw op het schoolplein was ook plaats voor een lokaal voor de peuterspeelzaal; een Montessoripeuterspeelzaal.
Na een aantal jaar is het laatste stuk aan de school gebouwd. De peuterspeelzaal kreeg geen subsidie meer en
moest helaas haar deuren sluiten. Daarmee is het noodgebouw op het schoolplein verdwenen.
Lange tijd lag het leerlingenaantal rond de 150. Door vergrijzing in Haaksbergen is dit aantal gaan dalen en
tijdens de viering van het 25-jarig bestaan, in september 2013, bestond de school nog uit 85 leerlingen.
Frans heeft dit jubileum wegens ernstige ziekte helaas niet mee kunnen maken. Op 6 oktober 2014 is Frans Fransen, één van de grondleggers van onze school, overleden.

Recentelijk heeft de school een metamorfose ondergaan. Het gebouw is gemoderniseerd en het meubilair is vervangen. Bij binnenkomst ervaart u rust, ruimte en licht. Rond de school ligt een groot schoolplein met voldoende ruimte om te ontdekken en spelen.

Sinds 1 augustus 2016 is Barbara Keijzers de nieuwe directeur met een team dat bestaat uit zeven leidsters. De school heeft de afgelopen jaren een stabiel leerlingenaantal van rond de 85 leerlingen. Dit schooljaar is er zelfs sprake van een lichte groei. Nog steeds komen de leerlingen uit heel Haaksbergen en de omliggende gemeenten.
 
 
 

 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Postbus 30

7480 AA

Haaksbergen