Maakt leren leuk!

Mededelingenblad nr. 3 schooljaar 2016-2017

 

 
 nr.03


23-09-'16MR vergadering.

Op woensdag 31 augustus is de MR dit jaar voor het eerst weer bij elkaar geweest. Daar zijn de volgende onderwerpen besproken.
We hebben een aanbod voor een cursus voor MR leden ontvangen. Deze korte startcursus laat de leden van de medezeggenschapsraad kennismaken met de rol en positie van de MR en is als opfriscursus ook geschikt voor zittende MR-leden. We waren gelijk enthousiast en gaan deze cursus gezamenlijk volgen.
 In de komende periode willen we Barbara een keer uitnodigen om een vergadering bij te wonen, waarin we nader kennis kunnen maken.
Dit jaar willen we een jaarplanning maken, waarin we de activiteiten van de MR bespreken en plannen. Ook zullen wij de vergaderdata op de website zetten , vermelden op de kalender en in het mededelingenblad bij de agenda, zodat er voor ouders gelegenheid is een onderwerp in te brengen voor de vergadering .
De eerst volgende vergadering is op 30 november om 20.00 uur op school.


Herfst atelier onderbouw.
 

De onderbouw gaat a.s. dinsdag middag , 27 september, kleien over de herfst bij atelier de Kolenbrander.
We hebben er zin in!


Project: Zien en doen.

Groep 6 heeft afgelopen donderdag de Kunstzaal: 'Achterom' bezocht.
Zij hebben daar de tentoonstelling: Droomvlucht bekeken.
Woensdag 28 september gaat groep 6 een beeldende kunst workshop krijgen bij het Kulturhus in Haaksbergen.
Zij gaan hiernaar toe op de fiets.
De workshop duurt tot 12.00 uur.
Hierdoor zullen de kinderen later dan de gebruikelijke schooltijd terug zijn.

 

 

Onderbouw vrij.

Omdat de onderbouw kinderen op woensdag langer naar school gaan is er een compensatie d.m.v. een aantal vrije vrijdagmorgens.
De eerste daarvan is vrijdag 30 september.
Groep 1 t/m 4 heeft deze dag geen school.


Agenda:

30 september....................................................................................................Onderbouw vrij (groep 1-2-3-4)
 5 oktober.........................................................................................................Start kinderboekenweek
11 oktober.........................................................................................................Infoavond groep 8
12 oktober.........................................................................................................Voetbaltoernooi groep 7/8
17 t/m 21 oktober..............................................................................................Herfstvakantie
28 oktober.........................................................................................................Onderbouw vrij.


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Postbus 30

7480 AA

Haaksbergen