Maakt leren leuk!

Mededelingenblad nr. 4 schooljaar 2016-2017

 

 
 nr.04


30-09-'16


Zien en doen.

Groep 6 heeft meegedaan met het project: zien en doen.
De kinderen hebben een workshop gevolgd en de werkstukken van onze leerlingen worden tentoongesteld in de kunstgalerie: Áchterom'.
In de weekenden: 1-2 en 8-9 oktober kunnen alle ouders en belangstellenden de tentoonstelling bekijken.

 

 

Kinderboekenweek
 

Woensdag 5 oktober hebben we de start van de Kinderboekenweek. Dit jaar staan opa’s en oma’s centraal onder het motto ‘Voor altijd jong’. Na de opening in de hal gaan de kinderen in hun eigen groep aan het werk rondom dit thema. Vrijdag 14 oktober hebben we de afsluiting. De kinderen kunnen deze ochtend aan elkaar laten zien waaraan ze hebben gewerkt rondom dit thema.


Dierenpad

Donderdag 6 oktober gaan groep 3 en 4 ’s middags naar het Grintenbos. De kinderen krijgen daar allerlei opdrachten over de herfst. We vertrekken om 13.15 uur en verwachten om 15.15 uur weer terug te zijn op school. Denkt u aan geschikte kleding en schoeisel?


 


Groep 8 naar het voortgezet onderwijs!

Voor de ouders van de kinderen uit groep 8 wordt er dinsdag 11 oktober om 19.00 uur een informatie avond gehouden over het ‘voortgezet onderwijs’. Jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd.

 

Voetbal toernooi

Op woensdag 12 oktober heeft groep 7/8 na schooltijd een voetbal toernooi.
De tijden worden bekend gemaakt aan de kinderen zodra de wedstrijdschema’s binnen zijn.
Het voetbal toernooi wordt wederom gehouden op het sportcomplex aan de “Greune” aan de Kolenbranderweg.


Bezoek Montessori College

De kinderen uit groep 8 mogen donderdagmiddag 17 november een bezoekje brengen aan Montessori College te Hengelo. Van 13.45 uur tot 15.00 uur zullen we een rondleiding door de school krijgen. Wij moedigen de kinderen aan om naast deze school, zoveel mogelijk Open Dagen te bezoeken van andere scholen. De data van de Open Dagen kunt u vinden op de website van de desbetreffende school die u wil bezoeken met uw kind.


Welke ouders van groep 8 vinden het leuk om mee te rijden naar het Montessori College?
Er zijn vier auto’s nodig, want het gaat om elf kinderen. Graag opgeven bij St
čphanie.
 
Kinderpostzegels


Het zal u vast niet ontgaan zijn. De kinderpostzegelactie is weer gestart! Afgelopen woensdag zijn de kinderen begonnen met bestellingen in de wijk op te nemen bij ouders, familieleden, kennissen, buren. De doelen waarvoor we dit jaar geld voor proberen in te zamelen zijn; Alle kinderen naar school (onderwijs), Weer gewoon kind zijn (traumaverwerking) en Een gezin voor elk kind (pleegzorg).
Volgende week woensdag 5 oktober mogen de kinderen van groep 7/8 de enveloppen weer inleveren en dan worden alle formulieren door de leidster opgestuurd om de bestellingen te plaatsen.

 


Agenda:1-2 en 8-9 oktober............................................................................................Tentoonstelling  groep 6
 5 oktober.........................................................................................................Start kinderboekenweek
11 oktober.........................................................................................................Infoavond groep 8
12 oktober.........................................................................................................Voetbaltoernooi groep 7/8
17 t/m 21 oktober..............................................................................................Herfstvakantie
28 oktober.........................................................................................................Onderbouw vrij.


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Postbus 30

7480 AA

Haaksbergen