Maakt leren leuk!

Schooldocumenten


Schoolkalender 2020-2021
Door op onderstaande link te klikken kunt u het informatieboekje en de jaarkalender van
Montessorischool Haaksbergen lezen.
202008 MHB Schoolkalender ouders.pdf


Schoolgids
Door op onderstaande link te klikken kunt u de schoolgids lezen.
Schoolgids MHB 201920.pdf

Aanmeldformulier
AANMELDFORMULIER Montessorischool Haaksbergen 2020.pdf

Overige schooldocumenten
Hieronder vindt u enkele belangrijke schooldocumenten.

082018 Protocol sociale veiligheid MHB.pdf
102019 Meldcode huiselijk geweld MHB.pdf


082018 Protocol vervoer kinderen MHB.pdf
102019 Protocol medicijngebruik en medisch handelen MHB.pdf

20192020 Passend Onderwijs MHB.pdf

20182019 School Ondersteuningsprofiel (SOP) MHB.pdf

102019 Sponsorconvenant.pdf

Bijlage 1 Schoolgids - Stroomschema klachtenregeling.pdf
Privacybeleid Website Montessorischool Haaksbergen.pdf

AANVRAAGFORMULIER VERLOF 2021.pdf


Thuis leren en -werken voor kinderen en leerkrachten
15032020 MHB Thuis leren en -werken.pdf


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

directie@montessorihb.nl

Social Media

Facebook