Maakt leren leuk!


Stichting Montessorischool Haaksbergen

In 1988 is de school opgericht als Vereniging voor Algemeen Bijzonder Montessorionderwijs Haaksbergen. Een basisschool die uitgaat van de visie van Maria Montessori en gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.
Met ingang van april 2020 is de vereniging omgezet naar een stichting waarbij het raad van beheer model wordt toegepast.


Bestuur
Het bestuur van de montessorischool bestaat uit een toezichthoudend bestuur en een directeur-bestuurder. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur-bestuurder.

Directeur-bestuurder:
Mevr. B. Keijzers   
 
Toezichthoudend bestuursleden:
Mevr. R. Dekker                                      Voorzitter                      voorzitter@montessorihb.nl
Dhr. M. Boontje                                      Secretaris
Dhr. F. van der Wal                                Lid
Mevr. A. Oevering                                  Lid
 
Governance
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, zoals die door de PO-Raad in januari 2011 is opgesteld, zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Ons bestuur onderschrijft deze code. Zie voor meer informatie het managementstatuut op onze website. 

                           
Erkenning en lidmaatschappen

Onze montessorischool is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), die periodiek de kwaliteit van het onderwijs controleert: www.montessori.nl
De school is aangesloten bij
Monro (Montessori Oost Nederland), PON primair (Personeelscluster Oost Nederland), CABO (Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs) en de VBS (Vereniging Bijzondere scholen).
Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Plein Midden Twente (PMT).
Plein Midden Twente werkt als deelregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het nieuwe Samenwerkingsverband SWV 23-02.Notulen ALV 20182019 Montessorischool Haaksbergen.pdf
Notulen ALV 20172018 Montessorischool Haaksbergen.pdf
Notulen ALV 20162017 Montessorischool Haaksbergen.pdf

40355 Jaarrekening 2018 Haaksbergen definitief.pdf
17434 AB Statuten Montessorischool Haaksbergen.pdf
 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

directie@montessorihb.nl

Social Media

Facebook