Maakt leren leuk!

Oudercommissie (OC)

De OC bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het team helpen met de organisatie van feesten en andere activiteiten die naast het lesprogramma plaatsvinden. De OC
vergadert ongeveer eenmaal per maand op een avond. Deze data worden vermeld in het Mededelingenblad. De OC-leden zijn te bereiken via het volgende mailadres: oc@montessorihb.nl 

Wat doet de OC?
De OC inventariseert, coördineert en bevordert de hulp die ouders school kunnen
bieden. Jaarlijks inventariseert de OC, d.m.v. de ouderhulplijst, welke ouders willen/kunnen helpen bij activiteiten binnen en buiten de school. Aan de hand van deze lijst vraagt de OC ouders om te helpen bij de verschillende activiteiten. Dit gaat onder andere om het helpen bij feesten (Kerstfeest, Paasfeest, enz.).
De werkzaamheden worden jaarlijks geïnventariseerd en vastgelegd in een jaarplanning. Deze planning wordt zo nodig besproken en aangevuld in overleg met het team. Een draaiboek voor de uitvoering van de activiteiten maakt het geheel compleet. 
 
Samenstelling oudercommissie 2022-2023
Voorzitter                 wisselend       oc@montessorihb.nl 
Secretaris                 wisselend       oc@montessorihb.nl 
Penningmeester     Mariëlle Lammeree        oc@montessorihb.nl 
Lid                             Rozemarijn van Dijk                   

Lid                            Judith Segers
Lid                            Wendel Dijkema
Enkele ouders draaien op dit moment enkele keren mee met de OC voordat zij besluiten of zij ook officieel deel willen uitmaken van de OC.

Namens het team is Karin Wijlens aanwezig bij de OC-vergaderingen. 
De vergaderdata van dit schooljaar zijn opgenomen in de jaarkalender. De data worden ook vermeld in het Mededelingenblad.

Interesse om lid te worden van de OC? Neem dan gerust contact op met 1 van de OC-leden!


 
 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram