Maakt leren leuk!

Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds oktober 1992 kent de school een medezeggen­schapsraad (MR). Elke school is bij wet verplicht een MR in te stel­len; ook de bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Voornaamste taak van de MR is het meepraten en meebeslissen of adviseren over beslissin­gen van het school­bestuur.
 
De MR heeft vier leden: 
Joze Hiemstra, ouderlid/voorzitter                         mr@montessorihb.nl
Patricia Lucas-Ten Brinke, ouderlid/secretaris                                           
Loes Buschers, teamlid    
Esther Lutke Schipholt, teamlid                                
Dit schooljaar lopen Esther te Lintelo en Matthijs Vos alvast mee met de huidige mr. Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen Esther en Matthijs de plekken van José en Patricia overnemen.

De MR stelt zich voor:

Wij zijn de medezeggenschapsraad (MR) van de Montessorischool Haaksbergen. De oudergeleding bestaat uit Jozé Hiemstra (voorzitter) en Patricia Lucas (secretaris). De personeelsgeleding bestaat uit Esther Lutke Schipholt en Loes Buschers.

Als MR geven we advies over onder andere het schooljaarplan, de jaarbegroting en het formatieplan. Ook geven we instemming over bijvoorbeeld de schoolvakanties. De veiligheid op school en onderwijsvormen zijn zaken die in de MR-vergaderingen aan de orde komen. 

De directeur van de school is ons directe aanspreekpunt, zij is ook bij een deel van de vergaderingen van de MR aanwezig. Als het nodig is kan de voorzitter of een lid van het bestuur worden uitgenodigd voor een vergadering. 

We onderhouden contact met de oudercommissie (OC) die uiteraard ook zaken bij ons kan aankaarten die zij van belang vindt.

Jozé heeft een zoon (Joris) in groep 7. Patricia heeft een zoon (Koen) in groep 7.

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram